Magnus Kilger. Fotograf: Niklas Björling.
Magnus Kilger. Fotograf: Niklas Björling.

Talking talent: Narratives of youth sports selection

Forskningsprojekt: Talangberättelser inom idrotten: Konstruktioner av rationellt urval

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning ungdomars berättande kring identitet

Hitta hit: DeGeer-salen, plan 2, Geovetenskapens hus/Y, Svante Arrhenius väg 14, Frescati, tunnelbana Universitetet. Karta över Frescati.

Research project: Talking talent: Narratives of youth sports selection

Spikning: 2017-02-17.

Intresset för att identifiera, selektera och utveckla unga talanger inom idrotten verkar vara oändligt. Samtidigt som vissa talanger väljs ut för särskilda satsningar, ska idrottsrörelsen möjliggöra för alla barn och ungdomar att delta i idrotten. Detta potentiella dilemma måste hanteras och får konsekvenser för den sociala praktiken. I denna sammanläggningsavhandling riktas intresset mot den avslutande uttagningen till ungdoms- eller distriktslagen i fotboll, innebandy och hockey. Med utgångspunkt i en diskursanalytisk ansats, inriktar sig den första artikeln på hur urval legitimeras i Riksidrottsförbundets skriftliga material, såsom i policydokument, verksamhetsplaner och utbildningsmaterial. Den andra artikeln analyserar, utifrån en narrativ ansats, samproduktionen av "valbarhet" i utvecklingssamtal mellan spelare och förbundskapten/tränare. Den tredje artikeln studerar de unga talangernas berättelser i forskarintervjuer och på vilka sätt de, i sina personliga berättelser om framgång, rekryterar välkända och diskursivt delade berättelser. Avhandlingen har för avsikt att bidra till att dekonstruera de normer, värderingar och uttalanden som ligger till grund för att legitimera urval inom idrotten och påvisa hur talanger produceras (och reproduceras) i diskursiv praktik.

Disputationen kommer att genomföras på svenska.

Doktorand: Magnus Kilger

Personalpresentation: Magnus Kilger

Handledare: Mats Börjesson, Rickard Jonsson

Fakultetsopponent:

Professor Mikael Quennerstedt, Örebro universitet

Betygsnämnd:

Professor Susanna Hedenborg, Malmö högskola

Professor Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Professor Anne-Li Lindgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Suppleant: Docent Anna-Lena Kempe, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet