Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten som tillhör Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Vår kärnverksamhet består av undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar samt forskning och forskarutbildning.

Vi har utbildning inom lärarutbildningen, kurser och program inom barn- och ungdomsvetenskap, kurser i barnkultur och i förskoledidaktik och fritidshemspedagogik.

Våra två forskningsämnen är barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

Vi är ungefär 130 medarbetare på institutionen - läs mer på presentationer av medarbetare.

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens avdelningar

Institutionen är uppdelad i två avdelningar och ett centra. Avdelningarna är uppdelade efter forskningsämnen: 

  • Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)
  • Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)
  • Centrum för barnkulturforskning (CBK)
  • Teknisk-administrativ avdelning (TA)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens utbildningar

Vi ger kurser på grund- avancerad- och forskarnivå. De flesta av våra kurser genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv.

Inom lärarutbildningen utbildar vi till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi ger dessutom kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Vi har ett flertal fristående kurser inom ämnena barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur, förskoledidaktik och fritidspedagogik/fritidshemspedagogik på både grundnivå och avancerad nivå. Vi ger också ett magisterprogram i barnkultur samt ett masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.

På forskarnivå ger vi utbildning inom ämnena barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

Se alla våra utbildningar

Kontaktinformation och hur du hittar till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kontaktuppgifter och organisation
Hitta till oss