Forskning

Konferens Stockholms universitet, Foto: Eva Dalin

Universitetslärare i en föränderlig värld

Lärarkonferens 2018 - En kreativ och inspirerande utvecklingdag för dig som undervisar vid Stockholms universitet. Konferens är den 8 februari i Aula Magna, senast anmälan 24 januari.

skolforskningsinstitutet_logga

Utlysning av forskningsmedel 2018

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2018 kommer att öppnas 14 mars och stänger 9 maj. För dig som redan nu vill börja planera en ansökan så kommer det inte att bli några större förändringar från förra årets utlysning.

Vetenskapsrådet - Resultatdialog 2017

Kan forskarskolor bidra till bättre lärarutbildning?

Frågan var rubriken på ett panelsamtal som Vetenskapsrådet arrangerade under konferensen Resultatdialog i Aula Magna.

Forskningsnyheter

  • Mie Josefson. Foto: Ernst Henry Photography. Disputation: Mie Josefson 2018-01-09 "Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan". Mie Josefson tar upp frågor som på olika sätt belyser förskolan som en mellanmänsklig och empatisk praktik och kretsar kring förskolläraryrkets etiska förutsättningar.
  • Uppsatstävling om innovation 2017-12-20 Nytt&Nyttigt belönar studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000 kronor i resestipendier. Tävlingen arrangeras av ESBRI och VINNOVA.
  • Emilie Moberg. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet. Fem frågor till... Emilie Moberg 2017-12-19 När barnen bryter mot det regler som förskolan har satt upp, kanske med läroplanen i ryggen, är de med och påverkar hur pedagogerna förhåller sig till läroplanen, menar Emilie Moberg i sin avhandling.
  • Disputation: Emilie Moberg 2017-12-19 Emilie Mobergs disputation äger rum i Nordenskiöldsalen den 20 december, kl. 10-12. Entréadressen är Svante Arrhenius väg 12.
  • Alan Prout gästföreläser: In defence of interdisciplinary childhood studies 2017-11-21 Alan Prout, professor emeritus vid University of Leeds, gästar Stockholms universitet för att föreläsa om vikten av tvärvetenskapliga barndomsstudier.
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Forskningssekreterare
Beatrice Chaveroche

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig
Åsa Bartholdson