Barnkultur

Centrum för barnkulturforskning

Personal vid Centrum för barnkulturforskning

Personalpresentationer på Centrum för barnkulturforsknings hemsida.

Personal vid Centrum för barnkulturforskning

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Forskningssekreterare
Beatrice Chaveroche

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig
Åsa Bartholdson