Våra forskare

Våra forskare

Här kan du våra olika information om våra forskare såsom publikationer, CV, nyckelord kring forskning, undervisning och publikationer. Forskarna är uppdelade efter avdelning/forskningsområde.

På denna sida ser du endast forskare och doktorander, för presentation av all personal, se presentationer av medarbetare.

Intervjuer och föreläsningar med våra anställda.

Barn- och ungdomsvetenskap
Barnkultur
Fritidspedagogik
Förskoledidaktik

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Forskningssekreterare
Beatrice Chaveroche

Föreståndare
Barn- och ungdomsvetenskap:
Rickard Jonsson

Barnkultur:
Magnus Öhrn

Förskoledidaktik:
Anna Palmer

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.