Höstterminen 2017

Att intervjua barn och ungdomar 7,5 hp

 

Vårterminen 2018

Etnografisk forskning 7,5 hp

Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap 7,5 hp

Historiska perspektiv på förskola och förskolepraktiker 7,5 hp

Narrativ analys - berättande om och av barn och unga 7,5 hp

Teorier i barn- och ungdomsvetenskap 7,5 hp

Postperspektiv: teori och metodologi i utbildningsforskning samt barn- och ungdomsvetenskap, 7 hp

 

Institutionsövergripande kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kurserna kan sökas av forskarstuderande vid fakulteten oavsett institutionstillhörighet.
Institutionsöverskridande kurser inom utbildning på forksarnivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.