Årets Resultatdialog äger rum den 23-24 november på Stockholms universitet, med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som värd och rymmer såväl parallella sessioner som debatt i plenum.

Konferensens tema rör frågor om hur skolan påverkas av de förändringar som sker i samhället, till exempel när det gäller digitalisering och ökad internationalisering. Vilken grund behöver lärarna för att kunna verka i framtidens skola? Och vilken kunskap kan forskningen bidra med när det gäller utmaningar skolan står inför?

Under två dagar kommer drygt 30 forskare inom utbildningsvetenskap att presentera slutsatser från sina nyligen avslutade projekt finansierade av Utbildningsvetenskapliga kommitén.

Första dagens huvudtalare är Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads univerisitet. Paneldeltagare diskuterar frågor om forskning och skolans utveckling.

I panelen deltar:
Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.
Christina Segerholm, professor i pedagogik, Umeå universitet.
Annica Löfdahl Hultman, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.
Simon Jonsson, lärarstudent, Stockholms universitet.

Samtalsledare är Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, Uppsala universitet.

Torsdag eftermiddag och fredag ägnas åt presentationer av ett 30-tal forskare inom utbildningsvetenskap, däribland Rickard Jonsson, professsor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, under rubriken "Stökiga pojkar? Offentliga och lokala narrativer om pojkars normbrott i skolan".

Hela programmet finns på Vetenskapsrådets hemsida - Resultatdialog program

Arrangör: Vetenskapsrådet i samarbete med Stockholms universitet

Konferencier: Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

 

Konferensen är kostnadsfri!

 

Hjärtligt välkomna,

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Vetenskapsrådet

 

Anmäl här - senast den 12 november!

Resultatdialog är en årlig sammankomst som Vetenskapsrådet arrangerat sedan 2005. Syftet är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.