Förskoledidaktik

Ett forum för forskare, lärarutbildare och verksamma inom förskolan

Förskoledidaktiska rum (tidigare Pedagogiska och teoretiska rum) är ett forum som innebär ett samarbete och en mötesplats där verksamma förskollärare och förskolechefer i Stockholmsregionen möter forskare och lärarutbildare vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Forskningssekreterare
Beatrice Chaveroche

Föreståndare
Barn- och ungdomsvetenskap:
Rickard Jonsson

Barnkultur:
Magnus Öhrn

Förskoledidaktik:
Anna Palmer

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.