Föreläsningar

Kommande evenemang

Kommande evenemang vid institutionen.

Filmer från föreläsningar

 • Bild: Tuvans förskola, Härnösand 40 år med lagstadgad förskola Ett seminarium för särskilt inbjudna gäster som uppmärksammar utbyggnaden och utvecklingen av den svenska förskolan under 40 år. Evenemanget är ett samarrangemang mellan Utbildningsutskottet Sveriges riksdag, Utbildningsdepartementet Regeringskansliet och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. 18 november 2015.
 • Rickard Jonsson. Foto: Eva Dalin. Berättelser om förortskillen och en normerande svenskhet Öppen föreläsning av forskaren Rickard Jonsson från Stockholms stadsbibliotek den 28 april 2015.
 • Klara Dolk Bångsyriga barn - genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd Klara Dolk, universitetslektor, föreläste om makt och normer under rubriken Bångstyriga barn- makt och normer i förskolan den 19:e november 2015. Arrangör: Stockholms stad: HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan.
 • Markus Bergenord och Susanne Kjällander Digitala barn "Ska vi börja elda i våra grottor? Nej vi kommer att bränna oss!" Nya saker har alltid skrämt oss och digital teknik i förskolan är inget undantag. Susanne Kjällander och Markus Bergenord presenterar egna exempel från olika förskolor de jobbat med och visar hur man kan använda tekniken som ett verktyg som vilket annat som helst. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015, Förskolesummit.
 • Anna Åkerfeldt. Fotograf: Niklas Björling. Digitala resurser utmanar synen på lärande Anna Åkerfeldts föreläsning på Forskardagarna 2015.
 • Lucas Gottzén. Photo: Niklas Björling. En mer mänsklig maskulinitet - Jämställdhet 2.0 Lucas Gottzén berättar om begreppet hegemonisk maskulinitet och resonerar kring att vi i Sverige har en självbild av att män och kvinnor är jämställda. Han menar att den bilden är felaktig. Inspelat den 6 november 2014 vid Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning. UR Samtiden.
 • Förskolesummit på UR Kunskapskanalen Nu finns ledande forskares föreläsningar från Förskolesummit 2015 på UR Play under serien UR Samtiden. Det var i juni som ledande forskare, praktiker, chefer och politiker samlades på Stockholms universitet för en konferens om förskolan.
 • Christian Eidevald. Fotograf: Eva Dalin. Kvalitetarbete med stöd av självvärdering och inkludering Christian Eidevald, Karin Danielsson och Hans Dahlin föreläser under Förskolesummit 2015.
 • Gunilla Dahlberg. Foto: Eva Dalin. Learning from Europe - EECERA Gunilla Dahlberg Professor Gunilla Dahlberg and Early Years adviser Anne Bentley discuss what can be learned from teaching Early Years in Europe at the European Early Childhood Research Association Conference, EECERA 2010.
 • Gunilla Dahlberg. Foto: Eva Dalin. Ljud: Det magiska språket - Om små barns utforskande av språket Ljudinspelning av Gunilla Dahlberg från konferensen "Plats för barn! – idékonferens om barns och ungas språk och läsning" den 14 mars 2014. Läsrörelsen.
 • Susanne Kjällander Foto: Björn Dahlin Lärande i en digital miljö - En dator till varje elev Hur ser det ut för de yngre barnens lärande i en digital miljö? Forskaren Susanne Kjällander menar att det idag är lika naturligt för barn att leka med en surfplatta som att leka med hink och spade. Mer än varannan förskollärare i Sverige använder en digital pekplatta i sin verksamhet och användningen har ökat explosionsartat under de tre år som plattorna funnits på marknaden. Susanne Kjällander ger här flera exempel från ett aktuellt projekt i Stockholmsförorten Botkyrka. UR Samtiden oktober 2015.
 • Ann-Christin Cederborg. Photo: Niklas Björling. Lärlabbet: Se mobbning Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola. Ann-Christin Cederborg blir intervjuad. UR Lärlabbet avsnitt 1 augusti 2015.
 • Bodil Halvars Franzén. Foto: Privat. Naturvetenskap och hållbarhetsfrågor utifrån barns utforskande Bodil Halvars och Camilla Emilsson föreläser under Förskolesummit 2015.
 • Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin. Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering Nihad Bunar, professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen föreläste den 16 september 2015 om resultaten från sin nya bok, ett treårigt forskningsprojekt som har studerat mottagande och inkludering av nyanlända elever i skolans sociala och pedagogiska sammanhang. Föreläsningen spelades in i Kulturhuset Fanfaren, Farsta.
 • Christian Eidevald. Photo: Niklas Björling. Närhet, omsorg och övergrepp - normer om kvinnligt och manligt i förskolan Christian Eidevald, universitetslektor, föreläser om normer kring kvinnligt och manligt i förskolan under rubriken Närhet, omsorg och övergrepp den 19:e november 2015. Arrangör: Stockholms stad: HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan.
 • Ingela Elfström. Fotograf: Maria Bergman. Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling Ingela Elfström föreläser under Förskolesummit 2015.
 • Björn Sjöblom Save Game - Gaming videos as documentation of gaming culture Björn Sjöblom, Tekniska muséet, Save Game - symposium om bevarande av dataspel 2015.
 • Bilda av Hillevi Lenz Taguchi Foto: Eva Dalin SEMLA - ett arbetssätt i förskolan Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. Hillevi Lenz Taguchi och Anna Palmer har utvecklat SEMLA - Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande.
 • Utbildningsvetenskap - Gunilla Dahlberg Webbfilm där professor Gunilla Dahlberg talar om utbildningsvetenskap. Intervju av Stockholms universitet.
 • Karin Aronsson. Photo: Niklas Björling. Vad är barnets bästa? Att bilda sig en uppfattning när föräldrars vittnesmål går helt isär. Karin Aronsson föreläser under Lunds filosoficirkeln kring forskningsprojektet "Vittnesmål i vårdnadstvister - förhandlingar om barnets bästa i domstol och familjerätt".
 • Daniel Hedlund. Photo: Niklas Björling. Webbfilm: Svårt att avgöra vem som ska få uppehållstillstånd Daniel Hedlund presenterade sin avhandling "Drawing the limits : Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure" under Forskardagarna vid Stockholms universitet 2016. Se filmen från höger hörsal den 12 oktober på SU Play.
 • Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin. Webbsändningar från Almedalsveckan 2016: Nihad Bunar Webbsändningar där Nihad Bunar från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkat under Almedalsveckan 2016.
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Forskningssekreterare
Beatrice Chaveroche

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig
Åsa Bartholdson