Länk till föreläsning: Vad är barnets bästa? Att bilda sig en uppfattning när föräldrars vittnesmål går helt isär. 22 mars 2016.

Karin Aronsson föreläser under Filosoficirkeln i Lund kring forskningsprojektet "Vittnesmål i vårdnadstvister - förhandlingar om barnets bästa i domstol och familjerätt".