Klara Dolk
Klara Dolk

Föreläsning: Bångsyriga barn - genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd

Läs mer

Klara Dolk

Pedagog Stockholm: HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan 2015

Fler föreläsningar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen