Forskning

Vetenskapsrådet_logga

Resultatdialog 2017 i Aula Magna

Utbildningsvetenskaplig forskning. Hur påverkas skolan av de förändringar som sker, vad behöver lärarna och vad kan forskningen bidra med när det gäller de utmaningar skolan står inför?

Boktrave, illustration för forskningsseminarium

Humanvetenskaplig miljöforskning

Humanvetenskapliga områdesnämnden fortsätter att arrangera profilseminarier under hösten. Seminarierna behandlar spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen.

 

Forskningsnyheter

  • Emilie Moberg disputerar 2017-10-19 Emilie Mobergs disputation äger rum i Nordenskiöldsalen den 20 december, kl. 10-12. Entréadressen är Svante Arrhenius väg 12.
  • Nya forskare och professor firade i Blå hallen 2017-10-03 Fredagen den 29 september firade fyra nya doktorer och en ny professor från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på den traditionella installations- och promotionshögtiden i Blå hallen.
  • Visst finns kunskap – även om förskolan 2017-09-22 Sofia Frankenberg, BUV, debatterar i Pedagogiska magasinet. En förskola på vetenskaplig grund är möjlig. Men för att åstadkomma den behövs en gemensam kunskapsbas och en samsyn om vad denna bas innebär och hur den ska tolkas.
  • En sagolik skola - Sara Backman Prytz på Bokmässan 2017-09-21 Sara Backman Prytz medverkar på Bokmässan i Göteborg i ett panelsamtal med Karin Berg. Moderator är Eva-Lis Sirén.
  • ”Sluta att stänga av barn från förskolan” 2017-09-18 Kommuner som stänger av barn från förskolan för obetald barnomsorgsavgift åsidosätter både skollagen och barnkonventionen, skriver forskarna Sevim Celepli och Ingrid Engdahl.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Forskningssekreterare
Beatrice Chaveroche

Föreståndare
Barn- och ungdomsvetenskap:
Rickard Jonsson

Barnkultur:
Magnus Öhrn

Förskoledidaktik:
Anna Palmer

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.