Från upplevelse till tanke 2. Ellen Keys ungdom (347 Kb)