Från upplevelse till tanke 1. Ellen Keys barndom (154 Kb)