Etiska överväganden när barn är informanter samt vid tolkning av barns utsagor. (64 Kb)