Grundnivå

Barnkultur I (30hp)

Barndom, barnsyn barnkultur (7,5 hp) Utgör också första delkursen i Barnkultur I

Kultur för barn (7,5 hp) Utgör också andra delkursen i Barnkultur I

Kultur i barns vardagsliv (7,5 hp) Utgör också tredje delkursen i Barnkultur I

 

Avancerad nivå

Magisterprogram i barnkultur (60hp)

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område (7,5hp)