Under våren 2017 är tre träffar inbokade på Musikaliska, Nybrokajen 11 i Stockholm. Entrén är gratis men föranmälan önskas. 

För anmälan och mer information kontakta susanne.rundberg@lansmusiken.nu.

Information läggs löpande ut på Musikaliskas hemsida.

Tider:

  • Klockan 16.30: Bistro Birgit öppnar för mingel.
  • Klockan 17.00: dags för kvällens gästtalare.
  • Cirka klockan 17.30–19.00: informell diskussion och mer mingel.

 

Våren 2017

 

13 februari: Vad betyder slöjd för unga idag?

Andreas Sohlberg, enhetschef på Slöjd Stockholm och länshemslöjds-konsulenterna Stina Scott och Elin Danielsson. Med exempel från Reenactment, Gerillaslöjd, Makerrörelsen och Cosplay berättar de om hur slöjden används som redskap för att skapa samhällsförändring och egna upplevelser för unga idag. Vi inbjuder till ett samtal om de olika uttrycksformer som slöjd och handens görande tar sig i olika delar av samhället.

 

13 mars: Se på konst – varför då?

Rebecka Walan, konstpedagog och intendent på Stockholms läns museum, berättar om konstsamtal och skapande med barn och ungdomar. Hur kan man främja barnens och elevernas lust att berätta och skapa och vad händer när en grupp elever tillsammans ser på ett konstverk?

 

8 maj: Varför ska publiken komma?

Rebecca Forsberg , regissör, dramatiker och konstnärlig ledare för RATS Teater (Research, Arts & Technology for Society) är kvällens gäst. RATS Teater gör konstnärliga produktioner med avancerad teknik och ledande forskare från alla områden för att fördjupa dialogen kring brännande samhällsfrågor. RATS är sedan 2016 en forskningsscen vid Stockholms universitet. Med produktioner som Women  in science och Antigone i Husby har teatern fått stort genomslag med hjälp av ICT (Informations-  och kommunikationsteknologi) som möter en ung publik. Publiken som de har mött har ställt helt nya krav på delaktighet och har förändrat var och hur mötet ska ske samt har vänt upp och ner på arbetsmetoderna.