Publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
  4. Publikationer

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

Centrum för barnkulturforskning ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur i olika former samt att sprida forskningsresultat. Skrifterna är också en slags dokumentation över vårt senaste Barnkulturella symposium  då artikelförfattarna i regel alltid är föregående symposiums föreläsare.

 

Uppsatsarkiv

Sedan 2003 har man kunna läsa till magisternivå i ämnet barnkultur vid Centrum för barnkulturforskning. Det är den enda magisterutbildningen i barnkultur som finns i Sverige. På denna sida presenterar vi några av de magisteruppsatser som skrivits hos oss.

Kontakt

cbk@barnkultur.su.se

Beställning                                                                                               

För beställning skicka ett mail till ovanstående mailadress med uppgift om vilken/vilka skrifter du vill köpa samt leverensadress, fakturaadress samt eventuellt organisationsnummer .