Antologin är utgiven av bokförlaget Daidalos där mer information finns.

Medverkar i antologin gör Margareta Aspán, Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström, Elizabeth Englundh, Bozena Hautaniemi, Mia Tiempo von Essen och Eva Siljehag.