Tvärforskardagen erbjuder möjligheten att presentera och/eller ta del av aktuella forskningsprojekt samt är ett tillfälle för att skapa nya kontakter. Vanligvis skickas de papers vi fått till en ”opponent”, det vill säga någon som läser och kommenterar texten lite noggrannare. Givetvis finns också möjlighet att presentera ett pågående projekt utan ett på förhand insänt paper.

Nästa tvärforskardag äger rum under hösten 2015 då tvärforskardagen som var planerad till 29/5 tyvärr fått skjutas på framtiden.

Är du intresserad av att delta på kommande tvärforskardagar eller vill ha mer information
kontakta Eva Söderberg
eva.soderberg@isd.su.se