Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
Blomma /Sally 4 år

Vad är barnkultur?

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur på Musikaliska

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad! Våren 2017 handlar det om slöjd, konst och varför publiken ska komma.

Senaste nyheterna

  • Tillbaka till framtiden - bild Tillbaka till framtiden - Barnkultur i dialog med vårt förflutna (2017) 2017-05-17 2016 års symposium hade rubriken "Tillbaka till framtiden - barnkultur i dialog med vårt förflutna". Forskare från olika discipliner, universitet och högskolor samt författare, regissörer och andra kulturskapare presenterade olika perspektiv på vila dåtida, nutida och framtida barnkultur ingår i ett ständigt pågående samtal.
  • Ordning och reda, konsten på freda´! Om fostran, marknad och barnkultur Ordning och reda, konsten på Freda'! Om fostran, marknad och barnkultur (2016) 2017-03-15 Kan konst och kultur för barn bestämmas, planeras och kontrolleras i tid och rum? Vilka uttryck tar sig fostran och marknad i kultur för barn och unga? Artiklarna i denna skrift visar att dessa frågor är högst aktuella i dagens barnkulturforskning och praktik och baseras på 2015 års symposium.
  • Karin Helander. Foto: Eva Dalin. Karin Helander - med passion för det goda samtalet 2016-12-14 Lusten styrde till teatern, barnkulturen, undervisning och forskning, och nu till arbetet som vicerektor vid Stockholms universitet. Och en viktig uppgift är att främja samtalet mellan akademin och det omgivande samhället.
  • Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! (2015) 2016-11-17 Barnkulturen syns, hörs och ges utrymme på både vedertagna och helt nya arenor. Artiklarna i denna skrift visar på angelägenhetsgraden i aktuell barnkulturforskning och praktik och baseras på 2014 års symposium.
  • Den problematiska etiken Ny bok: Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik 2015-12-08 Tillsammans med medredaktörerna Birgitta Qvarsell och Annika Wallin har Centrum för barnkulturforsknings Catharina Hällström utkommit med en antologi om etik i barnrelaterade verksamheter. De sju texterna i antologin uppmärksammar olika situationer där barns integritet och rättigheter på olika vis riskerar att kränkas.
  • Ylva Ågren. Fotograf: Pamela Cortés Bruna Så samspelar syskon kring medier i hemmet 2015-05-04 Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder. En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker syskonsamspel och barns mediebruk i hemmet samt konsumtionens betydelse i barnens medievärld.